Działanie na żywo
3.12.2021 – 30.01.2022, Aneta Grzeszykowska, Aleksandra Kubiak, Joanna Rajkowska

Galeria Labirynt, Lublin

Kuratorka: Magdalena Linkowska
Zdjęcia: Wojciech Pacewicz

Na wystawie „Działanie na żywo” zaprezentowane zostaną wybrane prace trzech polskich artystek: Anety Grzeszykowskiej, Aleksandry Kubiak i Joanny Rajkowskiej. Wystawa dotyczy zagadnień więzi rodzinnych, doświadczenia traumy, utraty i żałoby oraz procesów (re)integracji podmiotu.

Artystki wykorzystują narzędzia sztuki do poruszenia tematów niezwykle osobistych, które w publicznym akcie odbioru zyskują uniwersalne znaczenie. Ważnym motywem powtarzającym się w poszczególnych dziełach jest – świadomie lub nie – działanie podjęte przez jednostkę w celu przekształcenia rzeczywistości oraz budowa nowych relacji z innymi i ze sobą samą. W działaniach tych istotną rolę grają nie tylko osoby, ich symboliczne gesty i akty performatywne, ale i „rytuały rzeczy”, przedmioty traktowane jako elementy aktywne, posiadające moc sprawczą. Wystawa skupiona jest zatem na psychologicznych mechanizmach oswajania i reparacji. Ujęte razem, prace Grzeszykowskiej, Kubiak i Rajkowskiej, rezonują na różnych poziomach; psychologicznym, społecznym, kulturowym, stanowią refleksję nad tożsamością i doświadczeniami jednostki oraz funkcjami sztuki współczesnej w procesach samoświadomościowych i wspólnotowych.

Zamknij