Trafostacja
2016, projekt publiczny

ul. Na Niskich Łąkach 2a, Wrocław

This project is a part of the ‘Wrocław – Backyard Door’ visual arts programme in the frame of the European Cultural Capital Wrocław 2016

Project production:
Architectural cooperation: Paweł Karpa
Structural engineer: Mateusz Bilski
Horticultural consultant: dr inż. Marta Weber-Siwirska, Magdalena Zelek, Jagoda Podgórska (SKN AK sekcja Ambasadorzy Zieleni) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Production: Marta Krasnopiórko, Patryk Szelawa / Technika w ogrodzie
Cooperation: Anna Pluta, Krystian Pryłowski, Aleksandra Jach
Coordinators: Festival Office Impart 2016 – Natalia Romaszkan, Maciej Tymorek, Bartosz Zubik, Kaja Górska

Special thanks to Zarząd Zieleni Miejskiej in Wrocław for help in project implementation and the Polish Association “Dachy Zielone “, which covered the project patronage.

Trafostacja to próba wtórnego znaturalizowania ekosystemu na Niskich Łąkach we Wrocławiu.
Nieczynny budynek stacji transformatorowej z 1930 roku został w nim wykorzystany jako swoisty szkielet dla żywej rzeźby powstałej przez uruchomienie biologicznej „maszyny” wegetacji.

Modernistyczna architektura powoli zarasta różnymi gatunkami roślin, a z trzech okien budynku wypływa woda przywołująca pamięć powodzi z 1997 roku, która zdewastowała Wrocław. Bezpośrednie, ludzkie wsparcie dla tego niewielkiego habitatu polega na zasadzeniu takich roślin jak np. paprocie, bluszcze, bodziszki, mchy i trzmieliny oraz umieszczeniu w donicach nasion oraz sadzonek odmian ruderalnych. Trafostacja powstała z myślą o przyszłości, kiedy to organizmy nie-ludzkie wezmą budynek w całkowite posiadanie i zamienią go w nowy habitat.

Woda i rośliny potraktowane zostały w Trafostacji jako siła sprawcza – to od nich zależy kształt i losy projektu. Cykl wegetatywny to spektakl sił poza-ludzkich rozgrywający się na scenie stworzonej przez architekturę. I jakkolwiek spektakl ten jest przeznaczony dla ludzi, to głównymi aktorami i mieszkańcami Trafostacji są organizmy tworzące ekosystem. Trafostacja jest zatem gestem przekazania ludzkiego tworu, jakim jest architektura – innym gatunkom.

Photo: Ula Zajączkowska


Close