Performance V
May 14, 2023, 12:00 pm, with Grupa Granica [Border Group]

Saski Park, Warsaw

Text: Grupa Granica
Photo. Johnbob & Sophie Press
The performance was attended by people as well known as Agnieszka Holland, Anda Rottenberg and Danuta Kuroń

You can watch Performance V film here.

Od sierpnia 2021 roku na pograniczu polsko-białoruskim rozgrywa się niewyobrażalny dramat. Uchodźcy podążają za kłamliwymi obietnicami białoruskiego reżimu i próbują dostać się do Polski i Unii Europejskiej w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Polskie władze, zamiast – zgodnie z prawem – udzielać pomocy oraz umożliwiać ubieganie się o ochronę międzynarodową, praktykują przemoc oraz „zalegalizowały” praktykę wywózek (push-backów – czyli wywożenia osób do linii granicy i wypychania ich za pięciometrowy płot).


Konsekwentnie zwiększa się militaryzację granicy i odizolowanie regionu, by łamać prawo polskie i międzynarodowe oraz prawa człowieka – bez rozgłosu…
Sytuacja na pograniczu od kilku tygodni jest jeszcze gorsza – każdego dnia aktywiści, często mieszkańcy, udzielają pomocy humanitarnej kilkudziesięciu osobom, pochodzących z takich krajów jak Syria, Jemen, Afganistan, Somalia, Irak i inne obszary wojen, prześladowań, terroru, ubóstwa. Spotykane osoby bardzo często są w bardzo złym stanie zdrowia, ale wezwanie karetki to niebezpieczeństwo kolejnej wywózki. Straż Graniczna wyrzuciła ostatnio za płot graniczny nawet osobę ze złamaną nogą tuż po założeniu szyny; wyrzuca nawet osoby tuż po operacji, ze zdiagnozowanymi ciężkimi chorobami, z niepełnosprawnościami, w ciąży
i dzieci (!).
Dotychczas udokumentowano śmierć 43 ofiar kryzysu humanitarnego. Grupa Granica na prośbę
bliskich poszukuje jeszcze ponad 250 zaginionych. Przyczyny śmierci to między innymi: hipotermia, brak dostępu do stale przyjmowanych leków, utonięcie, ciężkie powikłania chorobowe, nieleczone infekcje bakteryjne i inne.
Performance V jest wyrazem naszej empatii, solidarności, wściekłości, bezsilności. My to oni. Ich życie jest tak samo istotne jak nasze. Zmarłym tragicznie na granicy “oddajemy” nasze własne żyjące ciała na jedną godzinę. W idyllicznej scenerii Parku Saskiego, pomiędzy drzewami, odtwarzamy scenerię ich śmierci. Nie dajemy zapomnieć o osobach, które umierają w podlaskich lasach przy granicy z Białorusią! Przypominamy Straży Granicznej, policji i wojsku, że wykonywanie rozkazów niezgodnych z prawem nie zwalnia funkcjonariuszy od odpowiedzialności. Nie zgadzamy się na przemoc – fizyczną, systemową, symboliczną ani żadną inną! Nie zgadzamy się na kryminalizowanie pomocy humanitarnej! Nie zgadzamy się na obojętność!
Joanna Rajkowska pisze: „Tytuł ‘V’ odnosi się do piątego przykazania i do nadziei, że odpowiedzialnych za śmierć tych ludzi dosięgnie nie tylko ręka sprawiedliwości, ale też że społeczeństwo zrozumie, jak wielką wartością jest wielokulturowość, różnorodność i otwartość na inność. My to oni. Oni to my”.

So far (May 14, 2023), the deaths of 43 victims of the humanitarian crisis have been documented.

1. Ahmed Hamid al-Zabhawi, 29, from Iraq,
2. NN, age unknown, origin unknown,
3. Mustafa Mohammed Murshed Al-Raimi, 37, from Yemen,
4. Wafaa Kamal, 38, from Iraq,
5. NN, from Iraq,
6. NN, age 16, from Iraq,
7. NN, age unknown, origin unknown,
8. NN, age unknown, origin unknown,
9. Issa Jerjos, 24, from Syria,
10. Farhad Nabo, 33, from Syria,
11. NN, 33, from Syria,
12. Ahmed Al Hasan, 19, from Syria,
13. NN, age unknown, origin unknown,
14. NN, 30, from Sri Lanka,
15. Gaylan Dier, 25, a Kurd from Iraq,
16. Kurdo Khalid, 35, a Kurd from Iraq,
17. Raja Hasan, 44, from Palestine,
18. NN, age 20, from Syria,
19. Halikari Dhaker, an unborn fetus, 24 weeks old, an Iraqi Kurd,
20. Avin Irfan Zahir, 38, Kurdish woman from Iraq,
21. Kawa Anwar Mahmood al-Jaf, 25, from Iraq,
22. NN, age unknown, from Nigeria,
23. NN, 26, from Yemen,
24. NN, age unknown, origin unknown,
25. NN, 26, from Yemen,
26. NN, aged 50, from Syria,
27. Siddig Musa Hamid Eisa, 21, from Sudan,
28. NN, age unknown, origin unknown,
29. Jaber Al Jawabra, from Syria,
30. NN, 28, from Ethiopia,
31. Ibrahim Jaber Ahmed, 33, from Yemen,
32. NN, age unknown, from Ethiopia
33. Tawfik Ali Omar Ahmed Al-Hashiri, 31, from Yemen
34. NN, aged 20-30, from Ethiopia,
35. Njenguoue Livine, 28, from Cameroon,
36. NN, age unknown, origin unknown,
37. NN, age unknown, origin unknown.
38. Yasar Sulimankhil, 23, from Afghanistan
39. Mohammad Noor Jan Gurbaz, 27, from Afghanistan
40th victim, NN, male
41st victim, NN, male
42nd victim, NN, male
43. M., 58 years old, male, from Syria, died in hospital

Close