List do Róży – seria kolaży
25 kwietnia 2012 – 16 czerwca 2012, wystawa indywidualna w galerii Żak|Branicka, Berlin

Galeria Żak | Branicka, Berlin

Praca przygotowana na 7 Berlin Biennale
Kuratorzy: Artur Żmijewski, Joanna Warsza, Voina
Projekt wyprodukowany we współpracy 7 Berlin Biennale z Fundacją Żak-Branicka, współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundację Róży Luksemburg
Menedżerka projektu: Zdravka Bajović

Zamknij