Miejsce rozkoszy
2020, fotomontaż, wydruk atramentowy na papierze archiwalnym, 42 x 56 cm, ed.1/3 + AP

Muzeum sztruki Nowoczesnej, Warszawa

Praca Miejsce rozkoszy powstała na wystawę Czym jest Oświecenie? 200 lat Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 2018 roku. Wystawa Czym jest Oświecenie? pomyślana była jako dialog między Wiekiem Świateł a współczesnością, między rysunkami i rycinami ze zbioru króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a ich interpretacjami wykonanymi przez współczesnych artystów.

Fotomontaż Miejsce rozkoszy to kolejna praca, w której Joanna Rajkowska prowadzi dialog przeszłości z teraźniejszością, bada rolę oświecenia w procesie wyprowadzania europejskich społeczeństw ze świata mitu i zabobonu ku wyzwalającemu blaskowi rozumu, a w końcu ku współczesnemu rozpadowi złudzeń zachodniej cywilizacji o postępie, bezpieczeństwie, równości i tolerancji. Dzieło składa się z reprodukcji grafiki Francesca Barbazzy z 1875 roku p.t. Miejsce rozkoszy z balonem powietrznym, na Festiwal Chinèa, w którą artystka wkomponowała zdjęcie własnego łożyska, tworząc swoisty pomnik czasowego organu występującego u ssaków i łączącego płód z matką. Wpisanie fragmentu kobiecego ciała w stworzony przez mężczyzn świat, jest zdecydowanym odejściem od idei matematycznego początku świata i postawieniem w miejsce geometrii – kobiety. Ilustracja Barbazzy pochodzi z kolekcji jednego z polskich masonów, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (dzisiejszy Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego), do której trafiały prace nie tylko reprezentujące zjawiska istotne w kontekście modernizacji kraju, ale również te związane z bieżącymi wydarzeniami politycznymi i kulturalnymi. Grafika wybrana przez Rajkowską jest jednym z licznych przedstawień powstałych w owym czasie projektów tymczasowych form architektonicznych, stawianych od połowy XVI wieku każdego roku w całym Rzymie w związku z Chinèą, czyli ceremonią organizowaną na cześć papieża i polegającą na płaceniu daniny przez królów Neapolu. Tradycja ustała w połowie XIX wieku, gdy król Sycylii sfinansował postawienie Kolumny Niepokalanego Poczęcia przy słynnych Schodach Hiszpańskich.

Agnieszka Sural

________________________________________________

Tytuł jest cytatem z podpisu na rycinie:

w tłumaczeniu: „Druk przedstawia urządzenie do tworzenia pokazów sztucznych ogni. Kształt maszyny prezentuje miejsce rozkoszy*, w którym w dekoracji przyjemnej bambocciaty* zaaranżowano lot balonu aerostatycznego pod dowództwem Jego Ekscelencji  Księcia Don Filippo Colonna,  jako Ambasadora Jego Wysokości Króla Neapolu i Sycylii, wieczorem 29 czerwca 1785 w Święto Najświętszych Apostołów Piotra i Pawła z okazji corocznego trybutu* składanego papieżowi Piusowi VI.

Giulio Palazzi architekt wymyślił   Franco Barbazza rytował

* Miejsce Rozkoszy ( Luogo di Delizia) – również posiadłość wiejska, willa, dworek
* bambocciata –  malarskie sceny rodzajowe
* Chinea – coroczny trybut (darowanie konia oraz pieniędzy papieżowi za zdobycie Neapolu https://pl.wikipedia.org/wiki/Chinea)

Praca nie pokazana na wystawie, została wyprodukowana 2 lata później i wzięła udział w aukcji zorganizowanej przez MSN dla fundacji Ocalenie w 2020 roku.

 

Zamknij