Światło Loży
2014 - 2022, prace towarzyszące

Joanna Rajkowska w systematycznie rozbudowywanym cyklu prac Światło Loży konfrontuje dziedzictwo europejskiego oświecenia jako pełen sprzeczności i mitów fundament współczesnej Europy z rzeczywistością równolegle narastających kryzysów społecznych, politycznych i klimatycznych. W serii prac prac Światło loży przygląda się jednemu z najbardziej fascynujących ruchów XVIII wieku – masonerii. Artystka przenosi do sfery sztuki jej skomplikowaną symbolikę i rozbudowane rytuały, poddając je analizie i przeprowadzając wizualny eksperyment.

2022, Apron, 25,3 cm x 34,8 cm, embroidery on paper

2022, Hourglass, 25,3 cm x 34,8 cm, embroidery on paper

 

2014, The Grand Lodge, collage on printed paper, 54 cm x 49 cm

2014, The Grand Architect, collage on printed paper, 54,5 cm x 33,5 cm

2022, The Eye of Providence, steel, wool, metal wire

 

 

 

 

 

 

 

2014, The Grand Lodge, collage on printed paper, 54 cm x 49 cm

2014, The Grand Architect, collage on printed paper, 54,5 cm x 33,5 cm

2022, The Eye of Providence, steel, wool, metal wire

 

Zamknij