Forum Przyszłości Kultury: „Migracje i klimat”
14-15 maja 2022, Polska premiera filmu Ślepowrony

Galeria Arsenał w Białymstoku, Dworek Rousseau w Świnorojach

SOLIDARNOŚĆ I TROSKA

Progresywny projekt dla kultury i poszukiwanie nowych narracji jest nam dziś potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Stoimy w obliczu niemożliwej do ignorowania napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę. Doświadczamy nieodwracalnych zmian społecznych, jakie przyniosła pandemia COVID- 19 oraz przemian politycznych i pokoleniowych spowodowanych kolejnymi zrywami obywateli występujących przeciwko populistycznym władzom i broniących demokratycznych wartości. Zrozumieliśmy, że katastrofa klimatyczna jest realnym zagrożeniem. W obliczu tych kryzysów oraz gwałtownej przemiany rzeczywistości społecznej i politycznej, należy na nowo zdefiniować pojęcie kultury oraz zadania i powinności instytucji, które ją tworzą. Właśnie tymi zagadnieniami będziemy zajmować się podczas Forum Przyszłości Kultury. Hasłem tegorocznej edycji będzie „Solidarność i troska” – to te wartości uznajemy za podwaliny nowego myślenia o kulturze i społeczeństwie.

Program Forum Przyszłości Kultury, organizowanego przez Teatr Powszechny w Warszawie od 2017 roku, jest odpowiedzią na sytuację społeczną w naszym kraju, skupia się na wspieraniu i prezentowaniu nowych, czasem utopijnych wizji. Kulturę rozumiemy jako szereg czynników, które organizują całość naszego życia. Mówiliśmy o tym wobec naporu populizmu, ingerującego w życie polityczne współczesnych demokracji. Wspieraliśmy progresywne wartości, gdy nasilała się faszyzacja życia społecznego, ale rósł też opór i samoorganizacja obywateli. Przyglądaliśmy się trendom we współczesnej kulturze próbując budować porozumienie między ludźmi kultury a ruchami społecznymi. Obserwowaliśmy ruchy buntu i dyskutowaliśmy o przemianach instytucjonalnych w polskim sektorze kultury.

Musimy nie tylko zastanawiać się nad nowatorskim projektem dla kultury, ale też nad rozwiązaniem problemów, z którymi się mierzymy. Kultura, o której myślimy, tworzona jest zarówno w dużych i średnich miastach, jak i w maleńkich ośrodkach. W wielkich instytucjach, domach kultury, ale też w internecie czy na ulicy podczas obywatelskich protestów. Nierozerwalną częścią tak rozumianego pojęcia kultury są tematy związane z ekologią i zmianami klimatycznymi, migracjami, prawami kobiet i osób LGBT+.

Aby pokazać tę różnorodność i zastanowić się nad przedefiniowaniem społecznej roli kultury pierwsza część Forum będzie się odbywać, w odróżnieniu do poprzednich edycji, poza Warszawą. Od połowy kwietnia do początku czerwca spotkamy się w 12 różnych miejscach w Polsce – chcemy pokazać zróżnicowanie polskiej kultury i tematów, które są dzisiaj dla niej istotne. Na początku października przeniesiemy się do Warszawy oraz kilku innych europejskich stolic, aby zarysować szeroką mapę wyzwań, jakie dziś przed nami stoją. Chcemy zaprosić nie tylko do rozmowy o budowaniu kultury wokół wartości takich jak solidarność i troska. Chcemy zaprosić was do wspólnego działania.

Forum Przyszłości Kultury 2022 organizowane jest dzięki wsparciu m.st. Warszawy.

Zamknij