Śmierć palmy
2019, Akcja Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Akcja Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz agencja Syrena Communications przy wsparciu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Fotografie: Marek Szczepański

DESTRUKTYWNE PRAGNIENIE BYCIA TAM, GDZIE JEST
2020, Robert Yerachmiel Sniderman

ARCHIVE OF DESTRUCTION

 

Palma na rondzie de Gaulle’a, jeden z nowych symboli Warszawy, usycha. Jej zielona korona stała się szarobrązowa, liście są wysuszone i zwisają wzdłuż pnia.

Przemiana palmy jest akcją Centrum UNEP/GRID-Warszawa, przeprowadzoną we współpracy z artystką Joanną Rajkowską i agencją Syrena Communications przy wsparciu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Śmierć palmy ma zwracać uwagę na problemy zanieczyszczenia powietrza oraz globalnych zmian klimatycznych. Stanowi część działań podejmowanych z okazji Światowego Dnia Środowiska. W tym roku głównym tematem jest zanieczyszczenie powietrza, a celem zachęcenie ludzi i instytucji do podejmowania EKOpostanowień – prostych, codziennych działań zapobiegających degradacji środowiska.

Nawet niewielkie zmiany naszych zachowań mogą pomóc ocalić cząstkę przyrody. EKOpostanowienia ogłoszone zostaną 5 czerwca, a ich pozytywne skutki komunikowane będą przez cały rok.

Czy palma powróci do życia? To już zależy od nas samych.

Światowy Dzień Środowiska

Motywem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Środowiska jest przyjęte przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment) hasło #BeatAirPollution. Razem z kampanią BreatheLife stało się ono inspiracją dla tegorocznej, drugiej edycji kampanii Zielona wstążka #DlaPlanety.

UN Environment stawia sobie za cel wzrost świadomości społecznej, dotyczącej problemu zanieczyszczenia powietrza. Jednym z istotnych kontekstów wyzwania jest ochrona klimatu, kolejnym – jego aspekt zdrowotny i związane z nim poważne konsekwencje, w tym przedwczesne zgony.
Walka z tym wyzwaniem pomoże w realizacji postulatów, zawartych w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Potrzebujemy zweryfikować swoje nawyki i przyzwyczajenia. Każda wielka zmiana zaczyna się od drobnych kroków. Te drobne kroki możemy podjąć wszyscy razem, dokonując bardziej świadomych, przemyślanych wyborów konsumenckich i nie tylko. Transport, ogrzewanie, zużycie energii – to tylko niektóre z dziedzin, którymi na co dzień wpływamy na stan jakości powietrza w naszej okolicy.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Od 1991 roku realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowej bazy danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UN Environment w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska.

Centrum propaguje postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie, m.in. poprzez powołane przez siebie Partnerstwo SDGs „Razem dla środowiska”. Angażuje się w działania, poszerzające świadomość z zakresu m.in. ochrony klimatu, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ochrony bioróżnorodności ekosystemów wodnych i lądowych.

Specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Jest również krajowym koordynatorem międzynarodowego programu edukacyjnego GLOBE w Polsce.

Zamknij